Stadsreclame

De gemeente Gouda heeft geen gelukkige hand met reclame maken. Her en der in de stad zie je het bekende logo met stadswapen en niet zelden ontsiert het. De gemeentelijke reclamedrift is bovendien opvallend ongericht.
Een visueel niet zo heel storende plek voor het stadswapen is op de achterkant van de stadsbus. Kennelijk loopt de verdeling van provinciaal geld via de gemeente en is dit jarenlang een reden geweest voor de gemeente om haar geurvlag op de bussen te laten aanbrengen. Dat zoiets meer verwarring schept dan duidelijkheid, spreekt voor zich. Nooit was er bij de gemeente een loket voor klachten over vertragingen of onhebbelijke chauffeurs. Strippenkaarten en abonnementen verkoopt de gemeente niet.
Een ander geval van misplaatst gebruik zie je op de sportvelden. Veel buitensportcomplexen zijn bij één Goudse vereniging in gebruik. Waarom die vereniging niet in zijn waarde gelaten? Waarom die club voortdurend op zijn nederige rol als huurder gewezen met vlaggen van de afdeling Sport en Recreatie (een afdeling die allang vervangen is door een met een andere naam) en met een afbeelding van het gemeentewapen? Als ik een huis huurde van Het Volksbelang of Ter Gouw zou ik woedend zijn als die corporatie het nodig oordeelde om met een plakkaat of vlaggen aan mijn gevel te verklaren dat het niet mijn huis, maar haar huis was waarin ik woonde. De sportvlaggen doen bovendien in niets aan de gemeentelijke huisstijl denken. Dat wijst op wildgroei en gebrek aan coördinatie binnen het gemeentelijke apparaat.
Ik vraag me trouwens af waarom een gemeente reclame zou moeten maken. Of een provincie. Of een waterschap. Dat getuigt toch alleen maar van misplaatste ijdelheid.
Dat laatste geldt ook voor een gemeenteafdeling als bureau Halt. In zijn jacht op graffitispuiters meent dat bureau grote gele borden achter de ramen van zijn historische grachtenpand te moeten plaatsten. Lijnrecht tegen de opvattingen en voorschriften van de stedelijke welstandscommissie in.
Er zijn nog veel meer gevallen. Wat bijvoorbeeld te denken van de afstotelijk witte borden met koopjesrood op de scholen? Wie heeft hiervan de grootte en vlakverdeling bepaald?
De ergste gemeentelijke antireclame staat al jaren in de Kattensingel, dicht bij het Bolwerk. Drie vuilwitte, groen uitgeslagen en aftandse borden, ludiek scheef tegen elkaar gezet zodat ze een ruimtelijk object vormen, met een heleboel schreefloze letters. Gouda Waterstad, Gouda Zessterrenstad en nog zo wat. Bedoeld om watertoeristen te lokken, doet het smerige ding het tegenovergestelde. Het waarschuwt bootjesmensen voor de moedwillig aangebrachte lelijkheid die hen nog te wachten staat verderop in het beschermde stadsgezicht. Wend de steven voor het te laat is, toetert het bord. Wees verstandig, keer om!

maart 2004
<< Home