Educatieve borden

Een paar dagen na de laatste winterstorm stond het er. Een bord met uitleg en kleurenfoto’s. Ecologisch Beheerde Berm, met hoofdletters. Nu verschijnen er vaker educatieve borden in de Krimpenerwaard, overheidsdiensten kloppen zichzelf met graagte op de borst. Aanvankelijk haalde ik dan ook mijn schouders op over deze nieuwe ontsiering van het platteland. Mijn bewondering schoot pas wortel toen ik verderop een paar omgewaaide bomen zag die in grove stukken waren gezaagd. Door dat bord hoefden die stukken niet te worden opgeruimd, dat was het.
Prachtige truc. Had het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard zijn bord al vlug-vlug laten maken toen de radio van storm gewaagde? Bezat het schap borden in voorraad voor allerlei calamiteiten?
Een hele reeks mogelijkheden schoot door mijn hoofd. Een bord met Zelfreinigende Woonwijk voor een gebied waar geen vuilnis meer werd opgehaald, met foto’s van slordige hopen zakken (de oude situatie) en een keurige straat (de nieuwe). Of nee, misschien was het beter om een flinke hoeveelheid borden met Kringloopzone in voorraad te houden, om neer te zetten op plaatsen waar bewoners spullen dumpten. Op die manier hoefde je niets te organiseren en kon je toch met minder vuilophalers toe. En Economische Zelfregulering met plaatjes van Hongkong en chinatowns. Plaatjes waarop de reclameborden elkaar in het midden van de straat raakten, prachtige foto’s uit de National Geografic. Aangevuld met borden Belgisch Bouwen, zodat alle ambtenaren van bouw- en woningtoezicht overbodig werden.
Was het trouwens niet al een bestaande manier van opereren van de overheid? Hadden we in Gouda niet als gevolg van een bezuiniging het zogenoemde natuurlijke groenbeheer gekregen? Bestond er niet het voornemen om het verzakkende Park Atlantis (what’s in a name) grotere waterpartijen te geven. Waarom geen bord Stadsmoeras, met foto’s van roerdompen en kwakken, wuivend wollegras, rietzangers en woudaapjes?
De gemeentelijke regiefunctie? Achterhaald. Gedwee achter de feiten aanlopen was oneindig veel beter. Educatieve borden. Niks doelmatigheidsoperatie OptimaForma. Eenvoudig een timmerman, een tekstschrijver en een fotograaf. Alle andere medewerkers van de gemeente konden naar huis.

maart 2003
<< Home