Ander nieuws

Een andere krant, een andere kant. Een gratis proefabonnement op het Reformatorisch Dagblad geeft mij een andere kijk. Niet in het laatst op mijn eigen stad. Gouda en omgeving komen in het blad geregeld voor. De streek waarin Bergambacht, Ammerstol en Stolwijk liggen, figureert zelfs vaker in de kolommen dan Amsterdam. We wonen duidelijk in de bible belt.
Het Reformatorisch Dagblad mag in veel opzichten een kwaliteitskrant genoemd. Het blad is zonder sensatiezucht geschreven. Toch is de keuze van het plaatselijke nieuws opmerkelijk.
Een nieuwe vleugel aan een Goudse school bleek goed voor een artikel met foto in het landelijke medium. Er stond niet bij dat het om een reformatorische school ging. De strekking luidde: eindelijk heeft deze school de overheid ervan kunnen overtuigen dat het leerlingenaantal stabiel blijft.
Een paar dagen later hetzelfde onderwerp in een paginagrote advertentie. Met de annonce feliciteren bouwbedrijven het schoolbestuur. Een dergelijke gesponsorde advertentie zie ik normaal alleen bij nationale gebeurtenissen, zeg maar als de Westerscheldetunnel wordt geopend, of de Hogesnelheidslijn.
Nieuws was ook het ‘bezinningscongres’ in Gouda over ‘moeten of ont-moeten’. Het congres vond geen doorgang wegens gebrek aan belangstelling, maar de krant wijdt er toch een tweekolommer aan. De organisator, het van oorsprong gereformeerd vrijgemaakte verband Sensor had met drama, meditatie, muziek en verbeelding de ‘hele rechterflank van de orthodoxe gezindte’ willen bereiken.
Sinds mijn proefabonnement op het RD weet ik ook van het bestaan van twee meisjes op kamers aan de Karnemelksloot die een vriendschap sloten voor het leven. Toen ze nog op hetzelfde huisnummer woonden, voerden ze urenlange gesprekken op de trap. Nu hebben ze verschillende voordeuren, maar zien ze elkaar ook. ’s Zondags bezoeken ze ieder een andere kerk, maar als hen geestelijke nood overvalt, bidden ze samen.
Het meest aangrijpende verhaal over Gouda dat ik de afgelopen veertien dagen las ging over een jongen in de brugklas van de Goudse Driestar die verslingerd raakte aan heavy metal. Tijdens het beluisteren van deze muziek kwam het zover dat zijn vriend een pentagoon op zijn lichaam tatoeëerde en hijzelf een omgekeerd kruis. “Een jongen in de macht van de satan. En dat gebeurt op ónze scholen.” De docente die het verhaal vertelde tijdens een forumdiscussie in Woerden was duidelijk niet bekomen van haar gruwelijke ontdekking. Het zal je ook maar gebeuren.

mei 2005
<< Home