Stadse kunsten

'Door de bouw van stadhuizen verfraaiden de regenten hun steden. Tegelijkertijd verhoogden bouwopdrachten hun status en hun machtspositie.' Die twee zinnen staan onder een foto van het Goudse stadhuis, voorin een pas verschenen proefschrift. Het boek Cultuur, koningen en democraten gaat over de overheidsbemoeienis met de kunsten door de eeuwen heen. Op dezelfde bladzijde als de foto staat ook een voorbeeld van de manier waarop stedelijke regenten vanaf de vijftiende eeuw de grootheid van hun stad en hun prachtige eigen rol daarin hóórbaar verkondigden. Ze stelden stadspijpers, stedelijke zangers, organisten en beiaardiers aan.
Wordt de kunst nog altijd op dezelfde wijze ingezet door en voor de machthebbers? Bazuint en bezingt de door een gemeente ingeschakelde kunstenaar ook vandaag de belangrijkheid van zijn opdrachtgevende gemeente en haar bestuurders?
Op de nieuwe rotonde bij de Haastrechtsebrug komt een verlicht kunstwerk, zo is kort geleden besloten. Met een advertentie in het vakblad BK Informatie is de inschrijving voor gegadigde kunstenmakers opengesteld.
Waarom moet het een verlicht kunstwerk zijn? Opdat het van verre zal opvallen. Past dat opvallen in het overheidsbeleid voor de Krimpenerwaard en het Groene Hart? Of is dat beleid er juist op gericht om het aanzien van die waard en dat hart te bewaren? Ach wat, als het om kunst gaat, moet je niet bescheiden zijn. De aanschaf is duur genoeg.
Een van kilometers afstand zichtbaar kunstwerk. Het vervolg kennen we ook. Een dag en nacht zoemende rondweg. Bedrijven tussen de nieuwe weg en de oude dijk. Dan één of twee parkeervelden voor diezelfde bedrijven plus wat tijdelijke opstallen. En daarna is er genoeg veranderd aan het aanzicht van de Krimpenerwaard tegenover Gouda om er zonder protest een woonwijk te kunnen bouwen. Wij stadsbewoners zijn iemand. Er zij dus licht, er zij bedrijvigheid, er zij uitbreiding.
De grootheid van Gouda van veraf zichtbaar! De Krimpenerwaard kan best een beetje inkrimpen. Het Groene Hart schikt met genoegen een stukje op.

oktober 2000
<< Home