Postkantoor

Het postkantoor aan de Westhaven, het vroegere hoofdpostkantoor, is weg. De brievenbussen zijn van de gevel gesloopt. De laatste voorziening in de buurt, die op de hoek van de Kerksteeg, puilt dagelijks uit. In het kader van mijn achterhoedegevecht tegen de voortschrijdende vermindering van de publieke diensten (door de NS, tante Pos, oom agent en de verantwoordelijken voor openbare toiletten) verdom ik het om mijn geld uit de muur te halen. Ik loop het verdwenen postkantoor achterna naar het winkelcentrum Nieuwe Markt, dring mij door de acht man lange rij voor de geldautomaat en sluit mij aan achter drie oude mensen voor het loket.
Ik sta er nog maar net of achter mij klinkt een stem. 'Drukke tijd Kees?' De voorzitter van de stichting Behoud Stadsschoon geeft zichzelf een opstapje naar een opsomming van zijn eigen bezigheden.
'Over de Lange van Wijngaardenstraat praten we met de woningbouw. Kost veel tijd. Ze willen een blok bejaardenwoningen neerzetten, wij vinden dat er eensgezinswoningen moeten komen. Ambtenaren zijn het met ons eens, maar politici schijnen afspraken te hebben gemaakt met de woningbouw. Ook het Stationsplein kost tijd. De Goudse wil de bomen rooien. Na een halve dag in het archief heb ik nu op schrift hoe destijds werd afgesproken dat de verzekeringsmaatschappij groen moest aanplanten als compensatie voor bomen die door het grotere gebouw verloren gingen.' De mond van mijn achterbuurman vormt een dunne streep, zijn houding verraadt onverzettelijkheid. Net als ik strijdt hij tegen de aftakeling van de omgeving.
Als ik mijn geld te pakken heb loop ik naar de andere uitgang van de passage dan die waar ik binnenkwam. De rij bij de geldautomaat is aangegroeid tot vijftien man. Boven mijn hoofd dreint zeikmuziek van de meligste soort. In het vervolg zal ik de kortste weg het winkelcentrum in en uit nemen. Maar hoelang zal de Postgiro nog toestaan dat ik mijn geld opneem aan het loket?
Ik zet er stevig de pas in om niet opnieuw te worden lastiggevallen door een collega-zeur.

februari 2000
<< Home