Eén is geen

Reizen is leuk als je van tevoren verzint wat je te weten wilt komen. Op de bonnefooi vertrekken ontaardt niet zelden in het wegslikken van jaartallen van kerken. Heb je een zelfverzonnen vraag, dan liggen je bestemmingen bovendien dikwijls verrassend dichtbij.
Wie iets wil opsteken over import en export over water heeft aan Europoort, Amsterdam en Delfzijl jarenlang een smakelijke kluif. Wie wil weten waar nog steenkool wordt gewonnen in West-Europa, zit een hele poos in het nabije buitenland. Zelfs een wandeling in eigen stad wordt interessant als je jezelf vooraf een vraag stelt.
'Eens kijken hoe het in Korte Akkeren staat met de mode van twee dezelfde bloempotten,' opperde mijn vriendin. 'Misschien zie je er al vierkante, van roestig metaal of zink.'
In de straten van de Vogelwijk en de dichtersbuurt kun je tot negen uur 's avonds ongehinderd bij iedereen naar binnen kijken. Eerder telden we in deze buurten al hoeveel namaak olielampen boven de eettafels hangen (meer dan vijftig procent) en hoe de tropische plafondventilator oprukt (één op de dertig huizen ongeveer).
Deze bloempottenwandeling werd een overwacht succes. Overal! Huis aan huis hebben de mensen in de Tollensstraat, de Bilderdijkstraat, de Da Costakade en de Van der Palmstraat twee identieke potten met twee identieke planten voor het raam. Eén is geen. Pas bij twee tel je mee. In sommige vensters prijkte één tweeling, in andere zag je er meerdere. Vaak was een eeneiïg paar in het midden van het raamkozijn geplaatst, de andere planten naar opzij dringend. Maar overal twee! Behalve bij één huis. Daar zat een honderdjarige dood in haar stoel en hing een verbleekt, geborduurd lopertje levenloos over een al wekenlang uitgetikte koekoeksklok. Haar adres is inmiddels bekend bij de GGD.
Het vierkante model bloempot bleek in de dichtersbuurt niet vaak aanwezig. Waar hij stond, was hij van wit aardewerk. Wel zagen wij hier en daar idioot hoge, smalle potten. Wat ook opviel, is dat nergens meer ganzen staan, de mode van twee jaar geleden.
Enfin, volgende week naar Goverwelle. Voor het zink.

maart 2000
<< Home