Lage Gouwe

Een wandeling over de Lage Gouwe is plezierig vanwege de etalages. Vooral om de etalages van Cootje, Theo en Pieter. Alledrie zijn een lofzang waard, samen verdienen zij een rei. Schrijvend huppelen dus.
Eigenlijk is die van Cootje geen etalage, maar een pronkkamer. Geraffineerde coulissen verleiden je om steeds dieper naar binnen te loeren. Van de ene kamer naar de volgende en daarna in nog een. De coulissen bestaan uit gordijnen en antieke kasten. Maar meer nog dan de coulissen zijn het de spaarzaam aangebrachte lichtplekken die de illusie scheppen van sfeervolle schatten die elkaar opvolgen. Cootje verandert haar pronkkamer zowat elke dag. Gehuld in een stofjas en onder het mom van afstoffen verplaatst zij voortdurend alles. Maar dat geeft niet, want ik kom iedere dag langs. Ik zie haar smaakvolle details op de gedekte tafel, ik zie de half afgeschilde citroen.
Theo zijn etalages ademen net als de pronkkamer van Cootje de sfeer van vroeger. Wat moet die man allemaal verzameld hebben! Welk onderwerp uit de Goudse historie Theo ook ter hand neemt, hij tovert altijd aandoenlijke, onvermoede relikwie├źn tevoorschijn. Is zijn uitstalling gewijd aan een bouwplan waarover ooit van alles te doen was, Theo completeert zijn show met de originele kartonnen naambordjes van de sprekers tijdens de forumdiscussie van destijds. Nadert bevrijdingsdag, Theo blijkt in het bezit van alle illegaal in Gouda verspreide gestencilde krantjes. Is zijn thema decadentie, Theo laat een dofzwart Burgvlietboekje zien met roodstoffen frutseltje en gouden letters en een hardstenen plastiekje in de vorm van een parmantig opgericht geslacht.
En dan de uitstalkast van Pieter. Sinds die zijn lederwaren terzijde schoof en het etaleren opvat als vrije kunstuiting, sinds die vuilnis en uit zijn jeugd overgehouden spullen gevoelig met elkaar in contact brengt, sinds die dag schiet iedere beschrijving tekort.
Zeker, bakker Van Aalst is creatief en de Gouwe Greep verzint wel eens wat. Maar Cootje, Theo en Pieter zijn de meesters van de etalage. Aan de Lage Gouwe, nee in geheel Gouda vinden zij hun gelijke niet.
Allemaal nu: Cootje, Theo, Piet. Gouda kent uw gelijke niet (bis, bis).

juni 1999
<< Home