Geen nood

Wanneer de Staten en de minister meewerken, gaat Gouda 1953 woningen bouwen in Westergouwe. Dat blijkt uit het bestemmingsplan voor de beoogde wijk. Eerder claimde de kaasstad in de polder richting Moordrecht 4400 woningen, een aantal dat absoluut noodzakelijk was, en eigenlijk al te krap, wilde Gouda ontsnappen aan teloorgang.
De redenering van destijds liep als volgt. Als Gouda niet langer groeit vertrekken jonge woningzoekenden en vergrijst Gouda. Door de vergrijzing kan de stad minder voorzieningen bekostigen en wordt het minder prettig om er te wonen. Uiteindelijk verlaat iedereen die het zich kan veroorloven het zinkende schip. Een Twentse hoogleraar had de redenering verzonnen en van een wetenschappelijk fundament voorzien. Boven de compacte stad hing een loodgrijze hemel.
En nu maar 1953? Ontsnappen wij nu aan het wetenschappelijke doemscenario of houden wij één been verlamd in het graf?
Voor mijn geestesoog sjokken en rollatorren armlastige bejaarden en lusteloze, aan ijslollies likkende inactieven in afgezakte joggingpakken de winkels van Blokker en Etos in en uit. Ik zie stedelijke voorzieningen, schots en scheef met ruwhouten planken dichtgetimmerd, langzaam vergaan. De schouwburg verzakt en brokkelt af, de ene sporthal na de andere maakt plaats voor een tijdelijk parkeerterrein. Prachtige ruimtes voor nieuwe woningen, maar van die bestemming komt het niet. Met interactieve beleidsplatforms houden het stadsbestuur en de bevolking elkaar gaande, gebouwd wordt er niet. Geen geld.
Stemt dit beeld mij somber? Nee, niet somberder dan ik van nature reeds ben. Ik ken deze stad. De bevolking van Gouda maakt op mij allang de indruk dat hier geen hoger onderwijs gegeven wordt. Het Bolwerk, de Drie Notenboomen, het hele gebied tussen de Vlamingstraat en het Bolwerk, het terrein van de voormalige sigarenfabriek aan de Vossenburchkade - vervallen gebouwen, braakliggende terreinen en loze parkeervlaktes heeft Gouda allang. Ruim voldoende om de woningbehoefte te dekken. En hoeveel jaren heeft in het verleden het Nieuwe Marktterrein er niet verloren bij gelegen? Eigenlijk stelt het getal 1953 mij gerust. Is 1953 niet het jaartal van de watersnoodramp, de zondvloed die Gouda net niet bereikte?

juni 2000
<< Home